KVALITÉ

Då kvalitén på våra produkter är det som vi är mest stolta över, är vi ISO-certifierade enligt ISO 9001:2015. 

KVALITÉTSPOLICY

Vår affärsidé är att tillverka och sälja gruv- och tunnelventilation samt räddningskammare till i stort sett hela världen. Våra produkter ska hålla hög kvalité till ett konkurrenskraftigt pris.

För att kunna göra detta ska vi: 
  • Följa lagar och andra krav som verksamheten berörs av
  • Ha kunnig och motiverad personal
  • Sträva efter ständig förbättring av våra produkter
  • Fortsätta ständigt förbättra kvalitétsarbetet inom alla nivåer i vår organisation
  • Alla medarbetare ansvarar för kvalitén i det vi gör
  • Sträva efter ökad kundnöjdhet
Vi förväntar oss att våra underleverantörer följer minst detsamma.