Kvalitétspolicy


Vår affärsidé är att tillverka och sälja gruv- och tunnelventilation samt räddningskammare till i stort sett hela världen. Våra produkter ska hålla hög kvalité till ett konkurrenskraftigt pris.

För att kunna göra detta ska vi:

·       Följa lagar och andra krav som verksamheten berörs av.

·       Ha kunnig och motiverad personal.

·       Sträva efter ständig förbättring av våra produkter.

·       Fortsätta ständigt förbättra kvalitétsarbetet inom alla nivåer i vår organisation.

·       Alla medarbetare ansvarar för kvalitéten i det vi gör.

·       Sträva efter ökad kundnöjdhet.

 

Vi förväntar oss att våra underleverantörer följer minst detsamma.